home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

משרד פרסום שחושב בגדול, זקוק גם לדפוס שחושב בגדול.


את המציאות הזאת נוכחו לראות בחודש האחרון במשרד הפרסום בולטון פוטנציאל שהפיק מעטפת פרסום רחבה הכוללת אינסרט לעיתונים, ברושורים, מוביילים, שילוט צורני וקופסאות קידום מוצר ברמת הפקה גבוהה, עבור מבצע ציטוס עלית. המבצע נחל הצלחה והנראות הגבוהה זכתה לשבחים מרובים. אולם, לא רבים יודעים כי מאחורי ההפקה עומדות שעות של עבודה מקצועית בשיתוף פעולה מורכב להפקת מוצרי דפוס ותצוגה שונים הדורשים כל אחד בפני עצמו רמת מקצועיות גבוה והבנה עמוקה בתחום.

 

קרא עוד...

דיוק זה שם המשחק


את המציאות הזאת נוכחו לראות בחודש האחרון במשרד הפרסום בולטון פוטנציאל שהפיק מעטפת פרסום רחבה הכוללת אינסרט לעיתונים, ברושורים, מוביילים, שילוט צורני וקופסאות קידום מוצר ברמת הפקה גבוהה, עבור מצבע צ'יטוס עלית. המבצע נחל הצלחה והנראות הגבוהה זכתה לשבחים מרובים.

 

קרא עוד...

שילבתם? חסכתם!


פעמים רבות מזמינים לקוחות הדפסות מסוימות הדורשות רק שימוש חלקי בגיליון ההדפסה. חלק הגיליון שנותר לא ראוי לשימוש נוסף ולכן בתי הדפוס מחשבים את מחיר ההדפסות לפי מספר הגיליונות הנדרשים.

 

קרא עוד...

קופון מיוחד לחודש סיוון


קופון מיוחד לחודש סיוון.

 

קרא עוד...