home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מילון מונחי דפוס  -  ש

החלק הצר של ספר או חוברת, הפרופיל,  הנגלה לעינינו כשהספר מונח על מדף בין ספרים אחרים. שטח הדפסה זה הינו השטח שבו מדפסת מסוגלת להניח את הצבעים על הנייר. בדרך כלל נדרשים שוליים לבנים שעליהם אין אפשרות למדפסת להדפיס.

חיתוך קרטון או נייר על ידי מבלט בעל סכינים שערוכים לפי קו המתאר של המוצר. נפוץ בתעשיית הדפוס, האריזות והקופסאות.

שלט פרסום המונח על מדף ומציג את המוצר המדובר, לרוב יירשם על השלט מחיר המוצר ושמו המלווה בהנחה. נועד להבליט את המוצר מבין המוצרים המוצגים על המדף.

השמשונית נקראת בפי הרבה מהלקוחות שלט בד או הדפסה על בד ״ברזנט״ מיועדת גם לכסות שטחים גדולים בתערוכות, כנסים, כיסוי קירות ואפילו בניינים שלמים. שיטת פרסום רחבה וגדולה.

חלקו הקדמי של ספר או חוברת. מופיע על גבי הכריכה הקדמית החיצונית.

אריזת ואקום של המוצר הסופי לצורכי הובלה.