home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מילון מונחי דפוס  -  ר

פוסטר שיווקי הניתן לגילגול ולפריסה מהירה על מיתקן יעודי.

איכות תמונה הנמדדת במספר יחידות צבע ליחידת שטח.
במסך דיגיטלי מקובל לדבר על ppi (פיקסלים לאינץ׳ רבוע) ובדפוס על dpi (נקודות לאינץ׳ רבוע).

זוהי רשת אשר הופכת גוון של צבע אחד לנקודות באותו הצבע. כאשר הנקודות צפופות יותר נוצר צבע כהה יותר, וכאשר הנקודות מרוחקות יותר נוצר צבע בהיר יותר. רשת הדפסה נמדדת בקווים לאינץ׳.