home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מילון מונחי דפוס  -  צ

אלו הם צבעי היסוד בהדפסת פרוצס. ציאן, מג׳נטה, צהוב, שחור. על ידי ערבובם באחוזים ניתן ליצור כמעט כל צבע בגלגל צבעי הדפוס.

אלו הם צבעי הצגה. השימוש בצבעים אלו נעשה אך ורק בצגי מחשב, טלוויזיות וכו׳. מחשב פולט שלוש קרני אור אל המסך - אדומה, ירוקה וכחולה - אל כל נקודה אשר נמצאת במסך.

כל צבעי ההדפסה מלבד הצבע השחור.

חברה ליצור צבעים. הסניף המרכזי של החברה ממוקם בארה״ב. במניפת הצבעים של פנטון יש לכל גוון מספר ותמונת צבע שמתקבל לאחר הדפסה. בנוסף מכילה המניפה ״מתכונים״ להכנת גווני צבע המבוססים על שיטת הפרוצס (CMYK).
רוב רובו של עולם הדפוס התעשייתי על ענפיו השונים מדפיס על יד שימוש בשיטת זו. שיטתה של חברת פנטון מתבססת על עירבוב ספציפי של פיגמנטי צבע ליצירת צבעים חדשים, צבעים אלו ידועים בשמם כ״צבע פנטון״

דילול הצבע אשר מקנה לו גוון אחר, נמדד באחוזים מהצבע המקורי.