home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מילון מונחי דפוס  -  ע

הכנסת הטקסט למסגרת ברורה ומדויקת של עמודים, בדרך כלל על פי הגריד המתוכנן לעבודה. עימוד ״נכון״ של טקסט על הדף יוצר הרמוניה וסדר.
דף בודד בגדלים שונים המיועד להעביר מידע בפרק זמן קצר. מיועד לקידום מכירות ולמבצעים זמניים. נקרא גם ברוז׳ור.