home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מילון מונחי דפוס  -  נ

מספור. נומרטור הוא רכיב במכונת הדפוס המאפשר מספור של דפים. שימושי לרוב בניירת משרדית, כגון טפסי הזמנה, חשבוניות ועוד.
דפי נייר בודדים, שאינם מחוברים זה לזה.
נייר עדין לכתיבה והדפסה. מכיל עד 10% עיסת עץ .
דפי נייר הצמודים זה לזה בשרשרת וניתנים להפרדה קלה בעזרת פרפורציה.

שיטת פרסום החברה בצורה יעילה ע״י שימוש בפרטי החברה והלוגו על נייר מכתבים, מעטפות, כרטיס ביקור, גלויות ועוד.

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threatsשיטה בניהול אסטרטגי לבחינת יכולת הארגון לייצר יתרון תחרותי בסביבה שבה הוא פועל (שוק/תעשייה). השיטה מנתחת את הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון, ועל בסיס הניתוחים מעריכה את סיכוייו של הארגון להצליח. המודל נחלק לשתי רמות ניתוח: א. רמה חיצונית, המתבטאת על ידי ניתוח ההזדמנויות והאיומים החיצוניים של הארגון.
ב. רמה פנימית, המתבטאת על ידי ניתוח נקודות החוזק והחולשה הפנימיות של הארגון.