home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מילון מונחי דפוס  -  מ

מומחה העומד בראשו של יצירה או פרוייקט כלשהו.
ראה ״שטנץ״.
מחלקה במשרד פרסום המתמחה ברכישת זמן פרסום באמצעי המדיה השונים.
מדפסת ה״זורקת״ טיפות של דיו על הנייר בהתאם לעיצוב המבוקש. עקב כך רצוי להמתין מספר רגעים עד לייבוש הדיו על הנייר.
מדפסת המעבירה קרן לייזר ויוצרת מטענים שליליים וחיוביים המכתיבה את צבע ההדפסה (מטען שלילי-לבן, מטען חיובי-שחור). אבקת הטונר נצמדת לשטחים הטעונים במטענים, ובעת ההדפסה האבקה מומסת בחום על הנייר.
הפוסטסקריפט הינה שפת תכנות. מדפסת מסוג זה מכילה זיכרון RAM ומעבד. תמונה ו/או טקסט אשר יודפסו באמצעות מדפסת זו ייראו חדים ומדוייקים. ניתן לשלוח קובץ פוסטסקריפט להדפסה מבלי לפתוח אותו כלל.
מספר עותקים של יצירה שהוצאו באותה סדרה בפעם אחת.

מוטות טלסקופיים המאפשרים חיבור ומתיחת בד או שמשונית בינהם בגודל משתנה למטרת פרסום מוצר, חברה וכד׳

המשמעות האחת מתייחסת להיבט האסטרטגי של הארגון. המטרה של מיצוב אסטרטגי היא ליצור יתרון תחרותי בר-קיימא, קשה לחיקוי, שיגרום להעדיף את המוצרים או השירותים של הארגון לעומת אלו של המתחרים.
משמעות שנייה שניתנה למושג הזה היא הדימוי של אובייקט כלשהו (כמו מוצר, חברה, אישיו וכו׳) אשר ניטע בתודעתם של בני אדם.
יצירת מודעות בקרב הקהל למוצר חדש או חברה חדשה.
התאמת מיתוג של מוצר ותיק לרוח התקופה.
ראו ״צבעי פנטון״.
מערכת המותקנת באתר אינטרנט, ומאפשרת לבעל האתר או מנהל האתר לנהל ולבצע שינויים בתוכנו כגון: הוספת עמודים או מחיקת עמודים, הוספת או מחיקת תמונות, שינוי טקסטים וכו׳. מערכות ניהול תוכן איכותיות הינן, לרוב, קלות לשימוש.
גוף או אדם המבצע הפצה ופרסום של מוצר מסוים באמצעות כלים שונים כגון: דואר, חלוקת פליירים וכו׳..
רשימה הממיינת, בד״כ על פי סדר הא׳-ב׳, את הערכים שהוזכרו בספר/חוברת.
שיטת מכירה בחנויות, שלפיה המפיץ מקבל תשלום רק עבור סחורה שהחנות מכרה ולאחר שנמכרה, ומקבל לידיו בחזרה סחורה שלא נמכרה (מה שמכונה בשם :״החזרות״.)
ראה ״גרמאז״.