home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מילון מונחי דפוס  -  ח

מספר דפים הכרוכים יחדיו ומגבשים רעיון. חוברת יכולה להכיל ממספר מועט ועד למספר רב של עמודים אשר מציגים רעיון המלווה טקסטים ומוצרים שונים.

תקופת זמן שהות המוצר מרגע הופעת המוצר כפריט ועד להורדת המוצר מהמדף.