home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מילון מונחי דפוס  -  השמנה

עיבוי צורה גרפית אשר מודפסת על שטח בצבע אחר בכדי למנוע רווח בין הצבעים, שדרכו אפשר לראות את הנייר הלבן. ההשמנה יוצרת חפיפה בין הצבעים.