home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מילון מונחי דפוס  -  ה

הבלטת אלמנט מסוים על גבי נייר מודפס היוצר מעין עומק. ההבלטה נוצרת ע״י הכנת גלופה מהגרפיקה ששימשה להדפסה.
הבלטה מוסיפה מראה יוקרתי ומהודר.

קריאה ביקורתית ואיתור שגיאות בטקסט.
הטבעה של אלומיניום בתוך הנייר, על ידי לחיצת הגלופה על גבי סליל חם בצבע המבוקש (כסף, זהב, ברונזה וכו׳).
תדפיסים להכנת הלוחות (הפלטות) לדפוס אופסט. כאשר בוחנים את העתקי השמש, בודקים בעיקר את הימצאותם של כל האלמנטים במקומם, את סדר העמודים והמבנה.
תהליך פיזור עותקים פרסומיים לקהל, כגון פליירים.
הפקת דפוס מבוצעת ע״י מפיק דפוס מקצועי בעל יידע נרחב בעולם הדפוס.
בעבודות גדולות מומלץ לעבוד עם מפיק דפוס אשר תפקידו לתאם בין כל גורמי הדפוס.
שכבה המפרידה בין התמונה לבין הרקע. הצללות יוצרות תחושה של תלת מימד ונועדו להדגשת התמונה.
הדבקה של נייר לקרטון לצורך עיבוי והקשחה.
עיבוי צורה גרפית אשר מודפסת על שטח בצבע אחר בכדי למנוע רווח בין הצבעים, שדרכו אפשר לראות את הנייר הלבן. ההשמנה יוצרת חפיפה בין הצבעים.