home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מילון מונחי דפוס  -  ב

מודעה באתר אינטרנט המשמשת לפרסום, ומטרתה למשוך גולשים מהאתר שבו מופיע הבאנר אל האתר המפרסם. מודעות באנר מורכבות בדרך כלל מקובצי תמונה, וכן אמצעי מולטימדיה המפעילים טכנולוגיות כמו ג׳אבה, Microsoft Silverlight,   אדובי פלאש ו-shockwave מודעות המשתמשות באמצעים אלו, כוללות בדרך כלל גם אנימציה, קול ווידאו, שנועדו למשוך את תשומת לב הגולשים בצורה
אפקטיבית יותר למודעה.

ראה ״נייר בדיד״.

חומר רך העשויה מסיבים טבעיים כמו כותנה או סיבים מלאכותיים. בדים נבדלים גם על פי הסיבים מהם נוצרו.

גוף המלל המופיע במודעה או תשדיר.
קיפול בנייר. סימון בולט על פני קרטון או נייר המבוצע באמצעות סכין קהה, שמאפשר את קיפולו בצורה ישרה ומבוקרת. נוצר על ידי הטבעה. בד״כ נעשה על פיסת קרטון וקופסאות.
הקטע או התמונה הגולשים מעבר לגבולות הנייר בהדפסה. הבליד לרוב הינו ברוחב בין 3 ל5 מילימטרים ומשמש סימון לחיתוך הנייר לאחר ההדפסה.
גליל גומי שמשמש בדפוס אופסט להעברת דיו מהגליל המחזיק את פלטת האלומיניום אל הגליל המחזיק את הנייר המודפס.
ראה ״עלון פרסומת״.
נייר עבה, קרטון חלק. בריסטול אמריקאי - סוג של נייר מהודר וקשיח. על פי רוב, צידו האחד מבריק וצידו השני לבן.
סיכום תמציתי של נתונים חיוניים לניהול קמפיין פרסומי.

קוד אופטי לסימון וזיהוי מוצרים. הברקוד מוטבע (או מודבק) בדרך כלל בגב המוצר.