home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

מדבקות רשת

שמושיות להדבקה על שמשות וזכוכיות. מודפסות בהדפסה צבעונית המתאימה גם לתנאי חוץ כמו שמש, גשם וכו׳.
בד״כ לשימוש בשמשה אחורית של רכבים.