home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

לקוחות ממליצים  -  איגוד מוסדות ויזניץ

viznitz1באנו בשורות ספורות אלו, להביע את רגשותינו בתודה נרגשת והומה, על השרות
הנפלא והאדיב שאנו מקבלים מכם תמידין כסדרן, מהיר ואיכותי, בהפקות הדפוס
הרבים שאנו מבצעים דרככם.

בידידות איתנה,
ישעי' יעקב ורטהיימר
מנכ"ל

 

 

viznitz1