home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

לקוחות ממליצים  -  בולטון פוטנציאל

bultonברצוני להביע תודה והערכה לדפוס כל גרף ובראשם מר זאב ומר יעקב, על השירות המקצועי, על האמינות,
על העמידה בלוחות זמנים לחוצים ומעל הכל על היחס המדהים שכל כך קשה למצוא היום בתחום זה!
תודה על מחויבותכם לפרויקטים שלנו, כאילו הם היו שלכם, על העצות המקצועיות והיחס הטוב לצד
הצעות המחיר ההוגנות.
וב"ה שיהיו לנו עוד הרבה שנים יחד של עשייה ושת"פ!
בכבוד רב,
עודד לאופר
מנהל הפקות דפוס

 

 

bulton