home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

שטנץ (מבלט)

חיתוך קרטון או נייר על ידי מבלט בעל סכינים שערוכים לפי קו המתאר של המוצר. נפוץ בתעשיית הדפוס, האריזות והקופסאות.