home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

כריכת ספירלה

ספר המורכב מדפים מבודדים, כשלכל דף שורה של חורים בצד הפנימי שלו.
ספירלה מעוקלת עשויה פלסטיק מחברת את הדפים יחדיו דרך החורים הללו. סגנון זה מאפשר לפרק את הדפים ולהחזירם למקומם.