home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

הטבעת חום/פויל

הטבעה של אלומיניום בתוך הנייר, על ידי לחיצת הגלופה על גבי סליל חם בצבע המבוקש (כסף, זהב, ברונזה וכו׳).