home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

הבלטות והטבעות

151811הדפסת אפקטים מיוחדים על גבי נייר, קרטון ועוד, בהתאמה אישית. הבלטות והטבעות בגדלים שונים באיכות גבוה המוסיפים יוקרה וייחוד למוצר כלשהו. ניתן ליצור הטבעה או הבלטה בסגנונות וצבעים שונים.