home btnenve btn

03-6180001

כל צרכי הדפוס תחת קורת גג אחת!

קאפות צורניות

kapa-shapekapa-shape-2הדפסת תמונות על קאפה צורנית ע"י חיתוכים ובגדלים שונים. ניתן להדפיס תמונות על קאפה בעלת חיתוכים בהתאמה אישית  לפי הגודל הנדרש. הדפסה איכותית.